Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Wiersma Heftrucks & Magazijninrichting, zoals deze beschikbaar is gesteld door Wiersma Heftrucks & Magazijninrichting. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wiersma Heftrucks & Magazijninrichting is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Wiersma Heftrucks & Magazijninrichting.

Webshop

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Wiersma Heftrucks & Magazijninrichting te mogen claimen of te veronderstellen.

Wiersma Heftrucks & Magazijninrichting streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Wiersma Heftrucks & Magazijninrichting onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wiersma Heftrucks & Magazijninrichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Als er onderdelen stuk gaan en er kan aangetoond worden dat deze een fabricagefout hebben dan worden de onderdelen vergoed en opgestuurd, de bezorgkosten zijn voor eigen rekening.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Wiersma Heftrucks & Magazijninrichting op deze pagina.

© 2023 Wiersma Heftrucks & Magazijninrichting, alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid   |   Algemene voorwaarden   |   Creatie: REAL Concepts